Gray Hair Consultants 
Kdo jsou konzultanti 55+?

Názvem "konzultanti 55+" jsme označili naše experty ve vyšším středním věku, protože zkušenost se nedá naučit, dá se jen získat časem. Takoví experti mohou být pro firmu cenným přínosem jako seniorní konzultanti z několika důvodů, např.:
 
Rozsáhlé zkušenosti: Obvykle mají bohaté zkušenosti ve své oblasti, často trvající několik desetiletí. Tyto zkušenosti mohou poskytnout praktický pohled a řešení složitých problémů, se kterými se mladší konzultanti nemuseli setkat.
 
Hluboké znalosti: V průběhu let měli možnost získat hluboké znalosti ve své oblasti. Tyto znalosti mohou být neocenitelné při pomoci firmě či organizaci při řešení problémů a přijímání kvalifikovaných rozhodnutí.

Nadhled: Díky svým zkušenostem přistupují k řešení problémů s odstupem, a jsou proto schopni soustředit se na podstatné věci. Zároveň dokážou uklidnit vypjaté situace.  

Kontakty:  Mají často rozsáhlé profesionální sítě kontaktů, které si vybudovali během své kariéry. Tyto sítě lze využít ve prospěch firmy, ať už jde o vyhledávání nových klientů a obchodních partnerů.

Mentoring: Seniorní konzultanti mohou sloužit jako mentoři mladším zaměstnancům a předávat jim své znalosti a zkušenosti. To může pomoci při rozvoji dovedností nedávno povýšených manažerů, nebo plánování nástupnictví ve společnosti.