Gray Hair Consultants 
Gray Hair Consultants je projekt, který se od nabídky jiných konzultačních firem odlišuje významně větším záběrem reálných zkušeností svých expertů vzhledem k jejich profesní vyzrálosti a senioritě. Naši konzultanti jsou připraveni nabídnout strategické poradenství, řešení klíčových problémů a mentoring pro potřeby firem a organizací. Dokáží hmatatelně prostřednictvím moderních řídících postupů a podpůrných technologií pomoci výkonným manažerům zlepšit jejich odborné i vůdčí schopnosti a organizační efektivnost.
Mnozí z nich mnoho let působili na Slovensku a v České republice v nadnárodních společnostech, vedli lokální, ale i mezinárodní týmy a projekty, osvojili si různé styly manažerského řízení a rozhodování. Vědí, jak skloubit specifika lokálních firemních kultur s dynamicky se prosazujícími aspekty mezinárodních pracovních prostředí.
Díky těmto zkušenostem budou efektivně spolupracovat s vašimi zaměstnanci na různých projektech nebo při řešení problémů v lokálních, nebo nadnárodních společnostech. 
Projekt Gray Hair Consultants byl iniciován společnostmi Arcys a Inside HCS.