Gray Hair Consultants 
HR Mentoring a tzv. Second opinion pro lídry

Rozhodování v dobách krize a rychle se měnících externích ale i vnitřních faktorů je velmi rizikové. Provázejí ho nedostatek informací a zdrojů, nové okolnosti a chybějící zkušenosti. Toto vše je dobrý důvod konfrontovat vaše názory bez rizika dopadů vašich rozhodnutí a v podmínkách psychologické bezpečnosti. V oblasti HR mentoringu vycházíme z vlastních zkušeností, přičemž nabízíme následovné služby:

  • Budeme doprovázet na kariérní cestě talenty s potenciálem růstu a zrychlíme adaptaci na novou roli a výkonnost.

  • V případě seniorních lídrů poskytneme tzv. second opinion při závažných strategických rozhodnutích s vlivem na chod celé společnosti.   

Příklad zkušenosti v oblasti HR Mentoringu

Pro začínající IT start-up jsme řešili problémy spojené s rychlým růstem organizace, který vyžadoval zavedení standardizovaných HR procesů a jejich řízení seniorním odborníkem. Tímto úkolem však byla ve společnosti pověřena juniorní rekrutýrka, která měla sice dobrý růstový potenciál, ale chyběly jí větší zkušenosti.

Navrhli jsme situaci řešit mentoringem, a to jak osobními schůzkami, tak online konzultacemi. Tento přístup dal rekrutýrce příležitost rozšířit své zaměření z náboru vhodných kandidátů pro budoucí růst společnosti i na širší personální agendu a klíčové HR procesy. Začala věnovat více času komunikaci se zaměstnanci, kteří většinu času pracovali mimo kancelář, a také zavádění Comp&Ben strategií a hodnocení výkonnosti.

Výsledkem tohoto přístupu bylo, že po 6 měsících se atmosféra ve firmě zklidnila, růst byl pod kontrolou, klíčové HR procesy byly zavedeny a rekrutýrka byla jmenována do funkce HR manažerky, kterou nebylo třeba hledat externě.