Gray Hair Consultants 
Firemní komunikace 

Hlavním posláním firemní komunikace je podporovat budování reputace společnosti, jak směrem navenek, tak dovnitř společnosti. Naplnit toto poslání Vám pomůžeme našimi praktickými znalostmi, které zahrnují:

  • Audit externí a interní firemní komunikace.

  • Vytvoření strategie pro efektivní Interní a Externí komunikaci (Public Relations) s využitím vhodných komunikačních kanálů a formátů, včetně využití generativních nástrojů umělé inteligence (AI).

  • Vytvoření systému hodnocení efektivity Externí a Interní komunikace.

  • Účinnou krizovou komunikaci a vytvoření systému pro eliminaci krizové komunikace, tzv. Issue Management.

  • Služby v oblasti Public Affairs/Government Affairs/Regulatory. 

Příklady zkušeností v oblasti Firemní komunikace   
  • Komplexní řízení firemní komunikace u jednoho z největších telekomunikačních operátorů v období jeho transformace. Zavedení inovativních komunikačních formátů v Externí i Interní komunikaci, které podpořily výrazné zlepšení pověsti společnosti. Jako vůbec první společnost na Slovensku začala pravidelně zveřejňovat zprávy o společenské odpovědnosti (CSR). Úspěšné zvládnutí krizových komunikací, které nepoškodily pověst společnosti. 

  • Úspěšná komunikační strategie podporující akvizice mobilního operátora a přední ICT firmy. Podpora vytváření pozitivního vnímání nové telekomunikační skupiny na Slovensku. 

  • Transformace firemní komunikace známého maloobchodního potravinového řetězce s téměř 200 prodejnami různých formátů po celé České republice. Tato společnost čelila závažným reputačním problémům. Díky změněné komunikační strategii zaměřené na nejdůležitější interní i externí cílové skupiny se vnímání společnosti zlepšilo za 6 let o více než 20procentních bodů. 

  • Zavedení moderních procesů a postupů firemní komunikace pro nejvýznamnějšího prodejce náhradních dílů pro motorová vozidla v regionu střední a východní Evropy (CZ, SK, PL, HU, SL, RO, BiH a UA). Propojení komunikačních aktivit, zejména v oblasti Externí komunikace, na podporu důležitých obchodních aktivit v jednotlivých zemích. Etablování společnosti v očích odborných médií jako klíčového hráče na mezinárodním trhu náhradních dílů pro motorová vozidla.