Gray Hair Consultants 
Komunikační mentoring pro manažery  

Komunikační kompetence manažerů, zejména těch, kteří jsou na nejvyšších firemních příčkách, jsou nedílnou součástí jejich úspěšného leadershipu. Avšak i dnes jsme často svědky toho, že ředitel komunikuje se svými zaměstnanci pouze přes e-mail. Každý manažer by měl mít svůj osobitý, ale kultivovaný styl komunikace, který se opírá o výběr vhodných komunikačních nástrojů pro co nejefektivnější zásah cílové skupiny. V oblasti zlepšení komunikačních kompetencí manažerů nabízíme tuto podporu: 

  • Analýzu komunikačních kompetencí manažera.

  • Vypracování návrhu na posílení komunikačních kompetencí s cílem vytvořit autentický a kultivovaný komunikační styl manažera.

  • Vypracování návrhu pro použití různých komunikačních prostředků podle typu požadované komunikace (operativní vs strategická).

  • Přípravu ke zvládnutí komunikačně náročných situací podle individuálních potřeb manažera.

Příklady zkušeností v oblasti komunikačního mentoringu pro manažery   
  • Navrhování obsahu komunikačních školení pro členy vedení různých společností s cílem posílit komunikační kompetence vrcholových manažerů.

  • Technické a organizační zajištění individuálních komunikačních školení, která modelují praktické situace, s nimiž se manažer může běžně setkat.

  • Poradenství při přípravě na vystoupení před důležitými cílovými skupinami (představenstvo, dozorčí rada, investoři, odbory, jednání s představiteli státní správy atd.)

  • Poskytnutí diskrétní zpětné vazby k podanému komunikačnímu výkonu a návrh kroků k jeho zlepšení.