Gray Hair Consultants 
Mediální poradenství 

Znalost fungování médií, a zejména jejich vhodného využití pro potřeby firem a organizací, je zásadní pro uplatnění různých forem externí komunikace. Bez využití médií není možné dosáhnout stanovených cílů v oblasti budování reputace firmy či organizace, ani účinně podpořit obchodní cíle související s prodejem výrobků a služeb. V rámci mediálního poradenství nabízíme:

 • Stanovení komunikačních cílů a přípravu mediální strategie.

 • Mediální plánování, včetně výběru mediatypů.

 • Mediální audit a výběr vhodných dodavatelů.

 • Orchestraci komunikace v čase a optimalizaci.

 • Vyhodnocení komunikace.

 • Interpretaci výsledků mediálního výzkumu/analýzy dat pro televizi a rozhlas.

 • Přehled mediálního trhu podle všech typů médií a znalost podmínek regulace médií.

 • Poradenství při výběrových řízeních k tendru na kreativní agenturu.

 • Zkušenosti s používáním nástrojů digitálního marketingu - např. SEO, PPC, Google Analytics atd.

Příklady zkušeností v oblasti Mediálního poradenství   
 • Zkušenost z oblasti tvorby a implementace mediální a komunikační strategie nejvlyvnějšího rádia na českém trhu, výsledkem čeho bylo dosažení první pozice na trhu, zlepšení reputace a vymezení se vůči ostatním rádiím. Součástí mediální strategie bylo odstartováni CSR projektů a vytvoření nových procesů pro implementaci tak komplexního a neobvyklého projektu pro radiotyp. Projekty CSR měli vliv i na změnu firemní kultury, dobročinnost zaměstnance rádia sblížila, a tak zvýšila jejich loajalitu ke společnosti.

 • Tvorba strategií výběru mediatypů a jejich orchestrace z hlediska času, rozpočtu, jejich specifik a komunikačních zpráv pro dosažení hlavního komunikačního cíle a dílčích komunikačních cílů.