Gray Hair Consultants 
Jaké jsou rozdíly mezi našimi službami a Interim Managementem? 

Služby Interim managementu a konzultační služby v projektu Gray Hair Consultants jsou dva různé přístupy k poskytování odborného poradenství a pomoci firmám a organizacím. Hlavní rozdíly mezi nimi jsou:

Povaha nabízených služeb: Naši konzultanti nabízejí poradenství a odbornou pomoc na projektovém základě nebo v rámci specifických oblastí nebo témat. Tyto služby nemusí být dočasné a mohou trvat od několika týdnů do několika měsíců. Konzultanti často pracují mimo organizaci a jejich cílem v převážné míře není převzít řídící pozice u klienta. Poskytují rady, doporučení a analytickou pomoc, ale konečná rozhodnutí a jejich implementace jsou na odpovědnosti klienta.

Interim manažeři jsou dočasní pracovníci, kteří se zapojují do společnosti na určitý časový úsek (často na základě dohody o určitém období). Mají často aktivní roli při řízení a provozování firmy. Jsou zodpovědní za konkrétní úkoly a plnění cílů, přičemž přijímají rozhodnutí a vykonávají je jménem společnosti.

Cíl a přístup: Naši konzultanti se zaměřují na poskytování expertízy a strategického poradenství v oblastech, které si klient vybere. Jejich přístup může být více analytický a mohou pracovat na různých projektech s klienty v různých oblastech. Typickými oblastmi působení našich konzultantů je příprava transformace nebo restrukturalizace firmy či organizace, zlepšování reputace firmy či vytvoření nové firemní kultury.

Interim management je často zaměřen na provozní úkoly, jako je zlepšení výkonnosti firmy, důsledné implementování obchodní a marketingové strategie či krizový management. Interim manažeři mají tendenci být operativní a přímo zapojeni do denního chodu společnosti.