Gray Hair Consultants 
Řízení změn a transformace   

Řízení změn (Change Management) se stalo integrální součástí života v mnoha firmách, které se musí přizpůsobit novým podmínkám na trhu a udržet si svoji konkurenční výhodu. Naše zkušenosti v této využijeme, aby jsme Vám:

  • Vypracovali seznam rizik spojených s procesem změn.

  • Pomohli v identifikaci zúčastněných stran (stakeholders) a analýze dopadů změn na ně.

  • Vytvořili strategii pro efektivní řízení změn, jejichž cílem je přijetí změn zaměstnanci a minimalizování jejich odporu.

  • Pomohli s řízením projektů a procesů změn.

  • Navrhli komunikační strategii a konkrétní komunikační aktivity pro jednotlivé cílové skupiny.

  • Vyhodnotili průběh implementace změn ve vztahu ke schválenému časovému plánu a plánu nákladů. 

Příklady zkušeností v oblasti řízení změn a transformace     
  • Řízení jednotlivých projektů změn v rámci komplexního, několikaletého programu transformace celé společnosti jednoho z největších slovenských telekomunikačních operátorů. Výsledkem transformace procesů, produktového portfolia, služeb, prodejních a zákaznických kanálů bylo zastavení poklesu výnosů, posílení pozice na trhu a zlepšení pověsti společnosti. Příprava komunikačních strategií na podporu jednotlivých transformačních projektů a vytvoření nové firemní kultury - kultury neustálých změn, která pomohla velmi efektivně prosazovat další transformační projekty.

  • Úspěšné řízení transformace jedné z největších neziskových organizací na Slovensku. Cílem transformace bylo zásadně zefektivnit ekonomický model jejího fungování a vytvořit nové předpoklady pro další fungování nadace ve změněných podmínkách vývoje neziskového sektoru. Díky úspěšné ekonomické transformaci se neziskové organizaci podařilo získat finanční prostředky od významných dárců pro její další činnost.