Gray Hair Consultants 
Udržitelné podnikání a ESG  

Udržitelné podnikání (Sustainability) je výrazem vyspělosti firmy a její odpovědnosti vůči okolnímu prostředí ve kterém podniká. Evropská legislativa definuje tuto odpovědnost v oblastech životního prostředí (Environment), sociálních skupin/vztahů (Social) a způsobu řízení firmy (Governance). Firmy své aktivity v oblasti ESG budou muset prezentovat ve formě tzv. ESG zpráv, které se stanou integrální součástí nefinančních reportů. Kromě toho, že se tento typ reportování bude vyžadovat zákonem, bude i byznysově nezbytný např. pro ty firmy které jsou součástí dodavatelských řetězců. Naše zkušenosti a poradenství v této oblasti Vám pomohou:

  • Vypracovat návrh strategie udržitelnosti podnikání na základě předmětu podnikání Vaši firmy, jejích hodnot, vize a mise, jakož i dalších důležitých faktorů.

  •  Identifikovat materiality z hlediska rozsahu (scope)1 a 2, připravit metodiku materialit z hlediska rozsahu 3.

  • Vytvořit systém pravidelného vykazování cílů ESG a SDG (CSRD Reporting) z hlediska platných právních předpisů nebo požadavků dodavatelského řetězce.

  • Automatizovat výpočet uhlíkové stopy - emisí CO2 nebo jiných skleníkových plynů z celkové činnosti společnosti i z nejdůležitějších produktů a služeb.

  • Připravit efektivní komunikační podporu pro pochopení strategie udržitelnosti cílovými skupinami.

Příklady zkušeností v oblasti Udržitelného podnikání a ESG   
  • Příprava strategie společensky odpovědných (CSR) aktivit z pohledu podnikání jednoho z největších slovenských telekomunikačních operátorů. Zahájení zveřejňování a následné pravidelné podávání zpráv o aktivitách CSR společnosti v souladu se standardy GRI. Spolupráce s externími subjekty na sestavování transparentních a věcně hodnotných grantových programů této společnosti.  

  • Zavedení komplexního přístupu k problematice udržitelnosti známého maloobchodního potravinového řetězce s téměř 200 prodejnami různých formátů po celé České republice a stanovení priorit mezi jednotlivými aktivitami. Zavedení dlouhodobého programu snižování plýtvání potravinami, a tím i emisí skleníkových plynů vznikajících rozkladem nespotřebovaných potravin. Za 6 let se společnosti podařilo snížit objem vyhozených potravin ve vlastních provozech o více než 80 %. Zavedení programů Diverzity a Inkluze zaměřených na odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů a poskytování rovných příležitostí v kariéře, které pomáhají marginalizovaným skupinám v zaměstnání. Pravidelné zprávy o firemní odpovědnosti a Diverzitě a Inkluzi. Za všechny tyto aktivity získala společnost několikrát po sobě ocenění Top odpovědná firma.   

  • Příprava malých a středních podniků na certifikaci z hlediska standardů ESG podle metodiky CSRD. Identifikace materialit z hlediska Scope1 a 2, příprava metodiky pro materiality z hlediska Scope 3. Návrh metodik pro výpočet uhlíkové stopy - emisí CO2 z celkového provozu společnosti i jejích jednotlivých činností a nejdůležitějších produktů a služeb.