Gray Hair Consultants 

Zásady ochrany osobních údajů 

Zabezpečení

Stránky www.55plus.sk používají šifrované spojení SSL, které znemožňuje přístup třetích osob k údajům během jejich přenosu na internetu a úpravy takových údajů třetími osobami.

Provozovatelem stránek je společnost Arcys, s.r.o. Provozovatel je zároveň i správcem osobních údajů Uživatelů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR"). Zavazujeme se zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména GDPR.

Práva uživatele

Jako Uživatel máte právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů podle článku. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 16. 18 GDPR. Uživatel má právo na vymazání osobních údajů podle čl. Čl. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Uživatel právo namítat proti zpracování dle čl. 1.2. 21 GDPR a právo na přenosnost údajů podle čl. 20 GDPR.

Stížnost

Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Aktualizace pravidel ochrany osobních údajů

Tato pravidla mohou být v případě potřeby aktualizována, proto Vám doporučujeme, abyste se pravidelně seznamovali s jejich obsahem.