Gray Hair Consultants 
Značka zaměstnavatele (Employer Branding)  

Značka zaměstnavatele (Employer Branding) a angažovanost zaměstnanců (Employee Engagement) jsou 2 klíčové elementy, jejichž význam ve firmách a organizacích je silnější každým dnem. Při jejich správném nadefinování a naplnění atraktivním obsahem, firmy a organizace dokážou efektivně přilákat a udržet talentované zaměstnance, zároveň snížit náklady na vyhledávání zaměstnanců. Mohou zlepšit firemní reputaci a zvýšit svou konkurenceschopnost zejména v období změn a krizí, kterými firma může procházet. Naši expertízu v této oblasti můžete využít pro:

  • Návrh řízení značky (Brand Management) s přesahem na Employer Branding.

  • Analýzu značky zaměstnavatele, jejího vlivu na zaměstnance firmy, jakož i na budoucí zaměstnance.

  • Návrh systematické komunikace pro podporu Employer Branding.

  • Analýzu úrovně zapojení zaměstnanců (Employee Engagement).

  • Návrh komunikační podpory pro Employee Engagement. 

Příklady zkušenosti v oblasti Značka zaměstnavatele (Employer Branding)  
  • Vypracování strategie Značky zaměstnavatele y její propojení s celkovým řízením značky (Brand Building) z hlediska hodnot a kultury společností působících v oblasti ICT, maloobchodu, výroby a služeb ve Slovenské republice a v České republice.

  • Úzká spolupráce s personálními odděleními těchto společností při řízení značky zaměstnavatele.

  • Aktivní komunikace pozitivních aspektů zaměstnavatele prostřednictvím tradičních médií a sociálních sítí i dalších komunikačních kanálů.

  • Udržování otevřené a důvěryhodné komunikace se stávajícími zaměstnanci a podpora jejich spokojenosti a loajality.