Gray Hair Consultants 
Gray Hair Consultants je projekt, ktorý sa od ponuky iných konzultačných firiem odlišuje veľkým záberom reálnych skúseností svojich expertov vzhľadom na ich profesnú vyzretosť a senioritu. Naši konzultanti sú pripravení ponúknuť strategické poradenstvo, riešenie kľúčových problémov a mentoring pre potreby firiem a organizácií. Dokážu hmatateľne prostredníctvom moderných riadiacich postupov a podporných technológií pomôcť výkonným manažérom zlepšiť ich odborné aj vodcovské schopnosti a organizačnú efektívnosť.
Mnohí z nich veľa rokov pôsobili na Slovensku a v Českej republike v nadnárodných spoločnostiach, viedli lokálne, ale aj medzinárodné tímy a projekty, osvojili si rôzne štýly manažérskeho riadenia a rozhodovania. Vedia, ako skĺbiť špecifiká lokálnych firemných kultúr s dynamicky sa presadzujúcimi aspektmi medzinárodných pracovných prostredí.  
Vďaka týmto skúsenostiam budú efektívne spolupracovať s Vašimi zamestnancami na rôznych projektoch alebo pri riešení problémov v lokálnych firmách, alebo v nadnárodných spoločnostiach.
Projekt Gray Hair Consultants bol iniciovaný spoločnosťami Arcys a Inside HCS.