Gray Hair Consultants 
HR Mentoring a tzv. Second opinion pre HR lídrov

Rozhodovanie v časoch krízy a rýchlo sa meniacich externých ale aj vnútorných faktorov je veľmi rizikové. Sprevádza ho nedostatok informácií a zdrojov, nové okolnosti a chýbajúce skúsenosti. Toto všetko je dobrý dôvod konfrontovať vaše názory bez rizika dopadov vašich rozhodnutí a v podmienkach psychologickej bezpečnosti. V oblasti HR mentoringu vychádzame z vlastných skúseností, pričom ponúkame nasledovne služby:

  • Budeme sprevádzať na kariérnej ceste talenty s potenciálom rastu a zrýchlime adaptaciu na novú rolu a výkonnosť.

  • V prípade seniórnych lídrov poskytneme tzv. second opinion pri závažných strategických rozhodnutiach s vplyvom na chod celej spoločnosti.  

Príklad skúsenosti z oblasti HR Mentoringu

Pre IT start-up sme riešili problémy súvisiace prudkým rastom organizácie, ktorý si vyžadoval zavedenie štandardizovaných HR procesov a ich riadenie seniórnym profesionálom. Touto úlohou bola však vo firme poverená juniórna rekrutérka, ktorá mala síce dobrý potenciál rastu, ale chýbali jej väčšie skúsenosti.

Navrhli sme danú situáciu vyriešiť mentoringom, či už priamo vo firme na osobných stretnutiach, ako aj online konzultáciami. Tento prístup poskytol rekrutérke možnosť rozšíriť jej zameranie z náboru vhodných kandidátov pre ďalší rast firmy aj na širšiu HR agendu a kľúčové HR procesy. Viac času začala venovať komunikácii so zamestnancami, ktorí väčšinu času pracovali mimo kanceláriu, ako aj zavedeniu Comp&Ben stratégii a hodnoteniu výkonu.

Výsledkom toho prístupu bolo, že po 6 mesiacoch sa atmosféra vo firme skľudnila, rast sa dostal pod kontrolu, implementovali sa kľúčové HR procesy a rekrutérka postúpila na pozíciu HR manažérky, ktorú nemuseli hľadať externe.