Gray Hair Consultants 
Firemná komunikácia 

Hlavným poslaním firemnej komunikácie je podporovať budovanie reputácie spoločnosti, tak smerom navonok, ako dovnútra spoločnosti. Naplniť toto poslanie Vám pomôžeme našimi praktickými vedomosťami, ktore zahŕňajú: 

  • Audit externej a internej firemnej komunikácie.

  • Vytvorenie stratégie pre efektívnu Internú a Externú komunikáciu (Public Relations) s využitím vhodných komunikačných kanálov a formátov, vrátane využitia generatívných nástrojov umelej intelegencie (AI).

  • Vytvorenie systému hodnotenia efektivity Externej a Internej komunikácie.

  • Účinnú krízovú komunikáciu a vytvorenie systému pre elimináciu krízovej komunikácie, tzv. Issue Management.

  • Služby v oblasti Public Affairs/Government Affairs/Regulatory.

Príklady skúseností z oblasti Firemnej komunikácie  
  • Komplexné riadenie firemnej komunikácie v jednom z najväčších telekomunikačných operátorov v období jeho transformácie. Zavedenie inovatívnych komunikačných formátov v Externej aj Internej komunikácii, ktoré podporili výrazné zlepšenie reputácie firmy.  Táto firma sa stala prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá začala vydávať pravidelne Správy CSR. Úspešné zvládnutie krízových komunikácií, vďaka čomu nedošlo k poškodeniu reputácie firmy.

  • Úspešná komunikačná stratégia podporujúca akvizície mobilného operátora a poprednej ICT firmy. Podpora pre vytvorenie pozitívneho vnímania novej telekomunikačnej skupiny na Slovensku. 

  • Transformácia firemnej komunikácie v známeho maloobchodného potravinového reťazca s takmer 200 obchodmi rôznych formátov v celej Českej republike. Táto firma čelila čelila vážnym reputačným výzvam. Vďaka zmenenej komunikačnej stratégii zameranej na najdôležitejšie interné aj externé cieľové skupiny, došlo ku zlepšeniu vnímania firmy o viac ako 20 percentuálnych bodov v priebehu 6 rokov. 

  • Zavedenie moderných procesov a postupov firemnej komunikácie pre najvýznamnejšieho predajcu náhradných dielov pre motorové vozidlá v regióne strednej a východnej Európy (CZ, SK, PL, HU, SL, RO, BiH, UA). Napojenie komunikačných aktivít najmä v oblasti Externej komunikácie na podporu dôležitých obchodných aktivít v jednotlivých krajinách. Etablovanie spoločnosti v očiach odborných médií ako kľúčového hráča na medzinárodnom trhu náhradných dielov pre motorové vozidlá.