Gray Hair Consultants 
Komunikačný mentoring pre manažérov  

Komunikačné kompetencie manažérov, najmä tých, ktorí sú na najvyšších firemných priečkach, sú neoddeliteľnou súčasťou ich úspešného leadershipu. Avšak aj dnes sme často svedkami toho, že riaditeľ komunikuje so svojimi zamestnancami iba cez e-mail. Každý manažér by mal mať svoj osobitý, ale kultivovaný štýl komunikácie, ktorý sa opiera o výber vhodných komunikačných nástrojov pre čo najefektívnejší zásah cieľovej skupiny. V oblasti zlepšenia komunikačných kompetencií manažérov ponúkame takúto podporu:

  • Analýzu komunikačných kompetencií manažéra.

  • Vypracovanie návrhu na posilnenie komunikačných kompetencií s cieľom vytvoriť autentický a kultivovaný komunikačný štýl manažéra.

  • Vypracovanie návrhu pre použitie rôznych komunikačných prostriedkov podľa typu požadovanej komunikácie (operatívna vs strategická).

  • Prípravu na zvládnutie komunikačne náročných situácií podľa individuálnych potrieb manažéra.

Príklady skúsenosti z oblasti Komunikačného mentoringu pre manažérov  
  • Návrhy obsahov komunikačných školení pre členov vedenia rôznych firiem s cieľom posilnenia komunikačných kompetencií vrcholových manažérov.

  • Technicko – organizačné zabezpečenie individuálnych komunikačných školení, ktoré modelujú praktické situácie, s ktorými sa riadiaci pracovník môže bežne stretnúť.

  • Poradenstvo pri príprave na vystúpenia pred dôležitými cieľovými skupinami (predstavenstvo, dozorná rada, investori, odbory, stretnutia s predstaviteľmi vlády a pod.).

  • Poskytovanie diskrétnej spätnej väzby v súvislosti s podaným komunikačným výkonom a návrh krokov pre jeho zlepšenie.