Gray Hair Consultants 
Mediálne poradenstvo  

Komunikačné kompetencie manažérov, najmä tých, ktorí sú na najvyšších firemných priečkach, sú neoddeliteľnou súčasťou ich úspešného leadershipu. Avšak aj dnes sme často svedkami toho, že riaditeľ komunikuje so svojimi zamestnancami iba cez e-mail. Každý manažér by mal mať svoj osobitý, ale kultivovaný štýl komunikácie, ktorý sa opiera o výber vhodných komunikačných nástrojov pre čo najefektívnejší zásah cieľovej skupiny. V oblasti zlepšenia komunikačných kompetencií manažérov ponúkame takúto podporu:

 • Stanovenie komunikačných cieľov a prípravu mediálnej stratégie.

 • Mediálne plánovanie, vrátane výberu mediatypov.

 • Mediálny audit a výber vhodných dodávateľov.

 • Orchestráciu komunikácie v čase a optimalizáciu.

 • Vyhodnotenie komunikácie.

 • Interpretáciu výsledkov mediálneho výskumu/analýzy dát pre televíziu a rozhlas.

 • Prehľad mediálneho trhu podľa všetkých typov médií a znalosť podmienok regulácie médií.

 • Poradenstvo pri výberových konaniach k tendrom na kreatívnu agentúru.

 • Skúsenosti s používaním nástrojov digitálneho marketingu – napr. SEO, PPC, Google Analytics.

Príklady skúsenosti z oblasti Mediálneho poradenstva  
 • Skúsenosť z oblasti tvorby a implementácie mediálnej a komunikačnej stratégie najvplyvnejšieho rádia na českom trhu, výsledkom čoho bolo dosiahnutie prvej pozície na trhu, zlepšenie reputácie a vymedzenie sa voči ostatným rádiám. Súčasťou mediálnej stratégie bolo odštartovanie CSR projektov a vytvorenie nových procesov pre implementáciu tak komplexného a neobvyklého projektu pre rádiotyp. Projekty CSR mali vplyv aj na zmenu firemnej kultúry, dobročinnosť zamestnancov rádia zblížila, a tak zvýšila ich lojalitu k spoločnosti. 

 • Tvorba stratégií výberu mediatypov a ich orchestrácia z hľadiska času, rozpočtu, ich špecifík a komunikačných správ pre dosiahnutie hlavného komunikačného cieľa a čiastkových komunikačných cieľov.