Gray Hair Consultants 
Aké su rozdiely medzi našimi službami a Interim manažmentom? 

Služby interim manažmentu a konzultačné služby v projekte Gray Hair Consultants sú dva rôzne prístupy k poskytovaniu odborného poradenstva a pomoci firmám a organizáciám. Hlavné rozdiely medzi nimi sú: 

Povaha ponúkaných služieb:  Naši konzultanti ponúkajú poradenstvo a odbornú pomoc na projektovom základe alebo v rámci špecifických oblastí alebo tém. Tieto služby nemusia byť dočasné a môžu trvať od niekoľkých týždňov do niekoľkých mesiacov. Konzultanti často pracujú mimo organizácie a ich cieľom v prevažnej miere nie je prevziať riadiace pozície u klienta. Poskytujú rady, odporúčania a analytickú pomoc, ale konečné rozhodnutia a ich implementácia sú na zodpovednosti klienta.

Interim manažéri sú dočasní pracovníci, ktorí sa zapájajú do spoločnosti na určitý časový úsek (často na základe dohody o určitom období).  Majú často aktívnu úlohu pri riadení a prevádzkovaní firmy. Sú zodpovední za konkrétne úlohy a plnenie cieľov, pričom prijímajú rozhodnutia a vykonávajú ich v mene spoločnosti.

Cieľ a prístup: Naši konzultanti sa zameriavajú na poskytovanie expertízy a strategického poradenstva v oblastiach, ktoré si klient vyberie. Ich prístup môže byť viac analytický a môžu pracovať na rôznych projektoch s klientmi v rôznych oblastiach. Typickými oblasťami pôsobenia našich konzultantov je príprava transformácie alebo reštrukturalizácie firmy či organizácie, zlepšovanie reputácie firmy, či vytvorenie novej firemnej kultúry.

Interim manažment je často zameraný na prevádzkové úlohy, ako je zlepšenie výkonnosti firmy, dôsledné implementovanie obchodnej a marketingovej stratégie, či krízový manažment. Interim manažéri majú tendenciu byť operatívne a priamo zapojení do denného chodu spoločnosti.