Gray Hair Consultants 
Kto sú konzultanti 55+ ?  

Názvom "konzultanti 55+" sme označili našich expertov vo vyššom strednom veku, pretože skúsenosť sa nedá naučiť, dá sa len získať časom.  Takíto experti môžu byť pre firmu cenným prínosom ako seniórni konzultanti z viacerých dôvodov, napr.: 

Rozsiahle skúsenosti: Títo profesionáli majú zvyčajne bohaté skúsenosti vo svojej oblasti, často trvajúce niekoľko desaťročí. Tieto skúsenosti môžu poskytnúť  praktický pohľad a riešenia zložitých problémov, s ktorými sa mladší konzultanti nemuseli stretnúť.

Hlboké znalosti: Seniórni konzultanti mali v priebehu rokov možnosť získať hlboké znalosti vo svojej oblasti. Tieto znalosti môžu byť neoceniteľné pri pomoci firme či organizácii pri riešení problémov a prijímaní kvalifikovaných rozhodnutí.

Nadhľad: Vzhľadom na svoje skúsenosti ku riešeniu problémov pristupujú s nadhľadom a preto sa dokážu sústrediť na tie najpodstatnejšie veci. Zároveň dokážu upokojiť vypäté situácie.   

Kontakty: Majú často rozsiahle profesionálne siete kontaktov, ktoré si vybudovali počas svojej kariéry. Tieto siete sa dajú využiť v prospech firmy, či už ide o vyhľadávanie nových klientov a obchodných partnerov.

Mentoring: Môžu pomôcť ako mentori mladším zamestnancom a odovzdávať im svoje vedomosti a skúsenosti. Toto môže pomôcť pri rozvoji zručností nedávno povýšených manažérov, alebo plánovaní nástupníctva v spoločnosti.