Gray Hair Consultants 
Využitie nástrojov generatívnej umelej inteligencie (AI) vo firemnej komunikácii  

Generatívne nástroje umelej inteligencie (AI) prinášajú nielen časovú úsporu, ale aj možnosť škálovať a personalizovať jednotlivé posoltstvá, čo vedie k efektívnejšej a pútavejšej firemnej komunikácii. Je však nevyhnutné používať tieto nástroje zodpovedne a zabezpečiť, aby bol generovaný obsah a jeho použitie v súlade s platnou legislatívou, so značkou, hodnotami a etickými smernicami spoločnosti. Naše odborné znalosti v oblasti generatívnych nástrojov umelej inteligencie používaných vo firemnej komunikácii Vám pomôžu pri:

  • Tvorbe obsahu: Generatívna AI dokáže vytvárať obsah, ako sú tlačové správy, obrázky, videá, príspevky na blogoch a aktualizácie sociálnych médií, čím je možné ušetriť čas a námahu odborníkov na komunikáciu. Je to obzvlášť užitočné pri tvorbe konzistentného obsahu.

  • Vytváraní prezentácií: Umelú inteligenciu možno využiť na tvorbu textu a grafiky pre správy a prezentácie, čím sa zvýši kvalita vizuálnej komunikácie.

  • Analýze údajov o zamestnancoch: Využitím umelej inteligencie na analýzu údajov o zamestnancoch môžete získať komplexnejšie informácie o ich potrebách, preferenciách a názoroch. To následne môže viesť k zlepšeniu Internej komunikácie a zvýšeniu spokojnosti zamestnancov.

  • Prekladoch: Generatívna AI dokáže rýchlo a presne preložiť obsah do viacerých jazykov, čo je nevyhnutné pre globálne spoločnosti komunikujúce s medzinárodným publikom. Táto funkcionalita zabezpečí presné a rýchle zdieľanie správ v rôznych krajinách. 

Príklady skúsenosti z oblasti Využitia nástrojov generatívnej umelej inteligencie vo firemnej komunikácii  
  • Príprava textov pre ESG správy s použitím nástrojov založených na technológii NLP (Natural Language Processing), ktorá dokáže extrahovať potrebné informácie z iných, už existujúcich firemných publikácií, akými sú napríklad výročné správy alebo správy o udržateľnosti.

  • Vytváranie firemných photo-poolov bez potreby fotenia, pričom použité generatívne AI nástroje umožnili pre potreby rôznych firiem vytvoriť vizuály v tzv. fotografickej a hyper realistickej kvalite, ktoré sa použili v digitálnej komunikácii, ako aj pre potreby tlačových výstupov. 

  • Využívanie AI nástrojov pre rýchle a najmä kvalitné preklady rôznych typov správ, tak pre interné, ako aj externé účely organizácie. Vhodne vybrané AI nástroje umožnili prispôsobiť aj štylistiku prekladov typológii cieľových skupín – napr. pre bežnú populáciu, pre potreby biznis komunikácie, ale aj pre akademickú sféru.