Gray Hair Consultants 
Značka zamestnávateľa (Employer Branding)  

Značka zamestnávateľa (Employer Branding) a angažovanosť zamestnancov (Employee Engagement) sú 2 kľúčové elementy, ktorých význam vo firmách a organizáciách je silnejší každým dňom. Pri ich správnom zadefinovaní a naplnení atraktívnym obsahom, firmy a organizácie dokážu efektívne prilákať a udržať talentovaných zamestnancov, zároveň znížiť náklady na vyhľadávanie zamestnancov. Môžu zlepšiť firemnú reputáciu a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť najmä v období zmien a kríz, ktorými firma môže prechádzať. Našu expertízu v tejto oblasti můžete využiť pre:

  • Návrh riadenia značky (Brand Management) s presahom na Employer Branding.

  • Analýzu značky zamestnávateľa, jej vplyvu na zamestnancov firmy, ako aj na budúcich zamestnancov.

  • Návrh systematickej komunikácie pre podporu Employer Branding.

  • Analýzu úrovne zapojenia zamestnancov (Employee Engagement).

  • Návrh komunikačnej podpory pre Employee Engagement.

Príklady skúseností z oblasti Značka zamestnávateľa  
  • Vypracovanie stratégie značky zamestnávateľa (Employer Branding) a jeho napojenie na celkové riadenie značky (Brand Building firmy) z pohľadu hodnôt  a kultúry firiem, ktoré pôsobia v oblasti ICT, maloobchodu, výroby a služieb v SR a ČR.

  • Úzka spolupráca s HR oddeleniami týchto firiem pri riadení značky zamestnávateľa.

  • Aktívne komunikovanie pozitívnych aspektov zamestnávateľa prostredníctvom verejných médií a sociálnych sietí, ako aj ďalších komunikačných kanálov.

  • Udržiavanie otvorenej a dôveryhodnej komunikácie so súčasnými zamestnancami a podpora ich spokojnosti a lojality.

  • Hodnotenie dopadov značky zamestnávateľa na proces výberu nových, ako aj na udržanie existujúcich zamestnancov vo vyššie uvedených spoločnostiach.